เอกสารนำเสนอ

รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 2Q2021 19 ส.ค. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 2Q2021 16 ส.ค. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 1Q2021 20 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 1Q2021 17 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Annual General Shareholder Meeting 2021 29 เม.ย. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 4Q2020 01 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 4Q2020 22 ก.พ. 2564 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 3Q2020 27 พ.ย. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 3Q2020 17 พ.ย. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 2Q2020 20 ส.ค. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 2Q2020 14 ส.ค. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
BLS Property Day 2020 01 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด
Annual General Shareholder Meeting 2020 26 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 1Q2020 14 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 4Q2019 28 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 4Q2019 21 ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Opportunity Day 3Q2019 18 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 3Q2019 13 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Thailand Focus 2019 28 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q2019 19 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 2Q2019 13 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
CIMB Non-Deal Roadshow in Hong Kong 05 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด
BLS Property Day 2019 04 ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด
Company visit Performance June 2019 30 มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 1Q2019 14 พ.ค. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Annual General Shareholder Meeting 2019 26 เม.ย. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit Performance 2018 29 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 4Q2018 22 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 4Q2018 22 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 3Q2018 13 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 3Q2018 13 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 2Q2018 10 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 1Q2018 24 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 1Q2018 10 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Analyst Meeting 1Q2018 10 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
Annual General Shareholder Meeting 2018 27 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 4Q2017 06 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
Performance 2017 20 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Business Plan 2018 16 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
รายการ วันที่ ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 3Q2017 12 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
Performance Results 3Q2017 17 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 2Q2017 12 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
Performance Results 2Q2017 15 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 1Q2017 16 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
Analyst meeting 1Q2017 15 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Annual General Shareholder Meeting 2017 27 เม.ย. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Company visit 4Q2016 20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
Performance 2016 17 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ
Business Plan 2017 26 ม.ค. 2560 ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ