ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
18 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564 Via Video Conference
16 พฤศจิกายน 2564 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2564 Via Video Conference
12 พฤศจิกายน 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2564  
19 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2564 Via Video Conference
16 สิงหาคม 2564 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2564 Via Video Conference
13 สิงหาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564  
20 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2564 Via Video Conference
17 พฤษภาคม 2564 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2564 Via Video Conference
14 พฤษภาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564  
29 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Via Video Conference
1 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563 Via Video Conference
22 กุมภาพันธ์ 2564 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2563 และแผนธุรกิจ ประจำปี 2564 Via Video Conference
19 กุมภาพันธ์ 2564 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2563  
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563 Via Video Conference
17 พฤศจิกายน 2563 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2563 Via Video Conference
16 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563  
20 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2563 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
11 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563  
26 มิถุนายน 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
14 พฤษภาคม 2563 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
13 พฤษภาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563  
5 พฤษภาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวด 12 เดือน ประจำปี 2562 (0.95 บาทต่อหุ้น)  
21 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2562 และแผนธุรกิจ ประจำปี 2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562  
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
18 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 พฤศจิกายน 2562 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
11 พฤศจิกายน 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562  
28-29 สิงหาคม 2562 Thailand Focus 2019 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ
19 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม 2562 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
9 สิงหาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562  
5 กรกฎาคม 2562 CIMB Non-Deal Roadshow in Hong Kong ประเทศฮ่องกง
4 กรกรฎาคม 2562 BLS Property day 2019 Zuellig House Building
24 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561  
14 พฤษภาคม 2562 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
13 พฤษภาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2562  
26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
12 มีนาคม 2562 Record Date  
22 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2561 และแผนธุรกิจ ประจำปี 2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
21 กุมภาพันธ์ 2562 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561  
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
13 พฤศจิกายน 2561 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
12 พฤศจิกายน 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561  
7 กันยายน 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือน ประจำปี 2561 (0.55 บาทต่อหุ้น)  
30 สิงหาคม 2561 Thailand Focus 2018 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ
24 สิงหาคม 2561 Record Date  
23 สิงหาคม 2561 XD  
10 สิงหาคม 2561 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2561 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
9 สิงหาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2561  
10 พฤษภาคม 2561 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2561 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
9 พฤษภาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2561  
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
20 กุมภาพันธ์ 2561 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2560 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
19 กุมภาพันธ์ 2561 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560  
16 มกราคม 2561 แผนธุรกิจ ประจำปี 2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
17 พฤศจิกายน 2560 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
13 พฤศจิกายน 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2560  
25 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 สิงหาคม 2560 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
11 สิงหาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2560  
9 มิถุนายน 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผล (0.80 บาทต่อหุ้น)  
29 พฤษภาคม 2560 Book Closing Date  
26 พฤษภาคม 2560 Record Date  
15 พฤษภาคม 2560 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
12 พฤษภาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2560  
27 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
7 มีนาคม 2560 XM  
17 กุมภาพันธ์ 2560 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2559 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
26 มกราคม 2560 แผนธุรกิจ ประจำปี 2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ