ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 พฤศจิกายน 2563 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
13 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563  
20 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2563 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
11 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563  
26 มิถุนายน 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
14 พฤษภาคม 2563 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
13 พฤษภาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563  
5 พฤษภาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวด 12 เดือน ประจำปี 2562 (0.95 บาทต่อหุ้น)  
21 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2562 และแผนธุรกิจ ประจำปี 2563 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562  
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
18 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 พฤศจิกายน 2562 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
11 พฤศจิกายน 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562  
28-29 สิงหาคม 2562 Thailand Focus 2019 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ
19 สิงหาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม 2562 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
9 สิงหาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562  
5 กรกฎาคม 2562 CIMB Non-Deal Roadshow in Hong Kong ประเทศฮ่องกง
4 กรกรฎาคม 2562 BLS Property day 2019 Zuellig House Building
24 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561  
14 พฤษภาคม 2562 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
13 พฤษภาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2562  
26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
12 มีนาคม 2562 Record Date  
22 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2561 และแผนธุรกิจ ประจำปี 2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
21 กุมภาพันธ์ 2562 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561  
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
13 พฤศจิกายน 2561 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
12 พฤศจิกายน 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561  
7 กันยายน 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือน ประจำปี 2561 (0.55 บาทต่อหุ้น)  
30 สิงหาคม 2561 Thailand Focus 2018 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ
24 สิงหาคม 2561 Record Date  
23 สิงหาคม 2561 XD  
10 สิงหาคม 2561 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2561 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
9 สิงหาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2561  
10 พฤษภาคม 2561 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2561 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
9 พฤษภาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2561  
27 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
20 กุมภาพันธ์ 2561 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2560 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
19 กุมภาพันธ์ 2561 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560  
16 มกราคม 2561 แผนธุรกิจ ประจำปี 2562 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4
วันที่ การดำเนินงาน สถานที่
17 พฤศจิกายน 2560 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
13 พฤศจิกายน 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2560  
25 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 สิงหาคม 2560 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
11 สิงหาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2560  
9 มิถุนายน 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผล (0.80 บาทต่อหุ้น)  
29 พฤษภาคม 2560 Book Closing Date  
26 พฤษภาคม 2560 Record Date  
15 พฤษภาคม 2560 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
12 พฤษภาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2560  
27 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
7 มีนาคม 2560 XM  
17 กุมภาพันธ์ 2560 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2559 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
26 มกราคม 2560 แผนธุรกิจ ประจำปี 2560 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ