อันดับความน่าเชื่อถือ

รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 109/2564 06 ก.ค. 2564 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 34/2564 06 พ.ค. 2564 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 80/2563 26 ต.ค. 2563 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 80/2563 08 มิ.ย. 2563 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 18/2563 26 มี.ค. 2563 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 74/2562 11 ต.ค. 2562 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 78/2562 27 พ.ค. 2562 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 25/2562 22 มี.ค. 2562 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 18/2562 28 ก.พ. 2562 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 54/2561 27 เม.ย. 2561 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 57/2560 25 ส.ค. 2560 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 94/2560 25 พ.ค. 2560 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 1/2560 05 ม.ค. 2560 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating- ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 70/2559 14 ก.ค. 2559 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 8/2559 25 ก.พ. 2559 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 57/2558 10 ก.ค. 2558 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 22/2558 16 เม.ย. 2558 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 56/2557 10 ก.ค. 2557 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 22/2557 27 มี.ค. 2557 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 80/2556 20 ธ.ค. 2556 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 60/2556 07 ส.ค. 2556 A/Stable A ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิต ครั้งที่ 17/2556 20 มี.ค. 2556 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที่ 64/2555 14 ก.ค. 2555 A/Stable A ดาวน์โหลด
รายการ วันที่ อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
TRIS Rating - ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที่ 57 24 พ.ย. 2554 A/Negative A ดาวน์โหลด