นักลงทุนสัมพันธ์

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

Quaterly Revenue*

Quaterly Presale

Full Year Revenue*

Full Year Presale

  • International
  • Premium
  • Condo
  • Single detached house
  • Townhouse
14,420 million baht

4Q18 Revenue of (by type)

11,905 million baht

4Q18 Presale of (by type)

44,901 million baht

2018 Revenue of (by type)

51,101 million baht

2018 Presale of (by type)

ข่าวสาร
ล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

ราคา
หลักทรัพย์

PSH : SET

อัพเดทล่าสุด:

17.80 THB

เปลี่ยนแปลง(%) -(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
40,000
ช่วงราคาระหว่างวัน:
17.80 - 17.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
16.60 - 22.70
ราคาหลักทรัพย์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม